Oonobubi – Yi-Agency yeModelling leyo

Kuthiwa iAgency yonobubi yavula ngo-1969. Bahamba phambili ngoku bana neModels ezimbi kuphela. Isaqhuba kwaye bathi banintsi gqithi abantu abanabo kule Agency.

Read more...