Ababhafayo namhlanje: 15 August 2014

Ababhafayo namhlanje: 15 August 2014

Sithi Happy!!! kubo bonke abaBirthday zabo zinamhlanje.

Namhlanje kubhafa:

Elana Afrika-Bredenkamp Expresso Tv Show

Elana Afrika-Bredenkamp

Elana Afrika-Bredenkamp


 

Ben Affleck – Actor

Ben Affleck

Ben Affleck


 

Napoleon Bonaparte – Military Commander

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte


 

Anthony AndersonActor

Anthony Anderson

Anthony Anderson


 

Gertrude ShopeFormer President of the ANC Women’s League

Gertrude Shope

Gertrude Shope